O nás

Naše firma vznikla v roce 1996. Od roku 1999 se zabývá zejména činností celního jednatelství. Zaměřujeme se především na poskytování komplexních služeb pro subjekty zahraničního obchodu se zbožím, tzn. realizace celního řízení v souvislosti s dovozem, vývozem a tranzitem zboží. Snažíme se o rychlé a kvalitní poskytování služeb našim klientům, přičemž dbáme na maximální profesionální přístup a odbornost. Našim klientům poskytujeme servis od počátečního podání veškerých podrobných informací, přes vyřízení formalit spojených s projednáním zboží v některém z celních režimů, až po vyřízení žádostí, odvolání do rozhodnutí atd.

V souvislosti se vstupem ČR do EU naše společnost rozšířila své služby i o služby, které se váží k provádění intrakomunitárního obchodu se zbožím, tj. realizaci vykazování údajů o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy EU (INTRASTAT).

Naše služby poskytujeme na základě písemného zplnomocnění k zastupování.

Samozřejmostí je ochrana obchodního tajemství klienta a mlčenlivost pracovníků naší firmy ke třetím osobám.

Naším cílem je naprostá spokojenost našich klientů s poskytovanými službami.

© racek 2008. Design by racek and others. All rights reserved.