O nás

Naše firma vznikla v roce 1996. Od roku 1999 se zabývá zejména činností celního jednatelství. Jsme držitelem povolení Oprávněného hospodářského subjektu (AEO) – firma prověřená celními orgány.

Zaměřujeme se především na poskytování komplexních služeb pro subjekty zahraničního obchodu se zbožím, tzn. realizace celního řízení v souvislosti s dovozem, vývozem a tranzitem zboží. Snažíme se o rychlé a kvalitní poskytování služeb našim klientům, přičemž dbáme na maximální profesionální přístup a odbornost. Našim klientům poskytujeme servis od počátečního podání veškerých podrobných informací, přes vyřízení formalit spojených s projednáním zboží v některém z celních režimů, až po vyřízení žádostí, odvolání do rozhodnutí, atd.

Sídlo naší firmy je přímo na adrese Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, tudíž je zajištěna maximální spolupráce a pohodlí při komunikaci jak s celními orgány, tak s řidiči a zástupci firem.

Nespornou výhodou pro firmy využívající naše služby je dostupnost a flexibilnost naší firmy nezávislé na provozní době Celního úřadu. Pracovní dobu maximálně přizpůsobujeme potřebám klientů a po dohodě vyřizujeme doklady i o víkendech. Další nespornou výhodou je používání elektronické komunikace vůči Celnímu úřadu.

V souvislosti se vstupem ČR do EU naše společnost nabízí služby, které se váží k provádění intrakomunitárního obchodu se zbožím, tj. realizaci vykazování údajů o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy EU (INTRASTAT).

Snažíme se o rychlé a kvalitní poskytování služeb našim klientům, přičemž dbáme na maximální profesionální přístup a odbornost. Naše služby poskytujeme na základě písemného zplnomocnění k zastupování. Samozřejmostí je ochrana obchodního tajemství klienta a mlčenlivost pracovníků naší firmy ke třetím osobám.

Naším cílem je naprostá spokojenost našich klientů s poskytovanými službami.

© racek 2008. Design by racek and others. All rights reserved.