Služby

Celní služby

 • Zpracování celních dokladů dovoz/vývoz: JSD, JSDd, DCH, DCHd, CMR
 • Vyhotovení a vyřízení osvědčení o původu zboží EUR1, A.TR
 • Vedení agendy zjednodušených postupů
 • Zastupování deklarantů v celním řízení
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Zpracování a vyřízení žádostí, odvolání
 • Poskytování ručení

Vykazování statistiky - INTRASTAT

V oblasti vykazování statistiky o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy EU (INTRASTAT) zastupujeme klienty při provádění veškerých úkonů souvisejících s vykazováním údajů pro INTRASTAT:

 • Sledování vzniku nebo zániku povinnosti vykazovat údaje pro INTRASTAT - limitů pro dodání zboží do států EU (12.000.000,- Kč) a pro pořízení zboží ve státech EU (12.000.000,- Kč)
 • Registrace klienta k vykazování údajů pro INTRASTAT u příslušného celního úřadu
 • Příprava podkladů pro vykazování údajů v systému INTRASTAT
 • Zařazování zboží do podpoložky celního sazebníku EU pro účely vykazování ve výkazu INTRASTAT
 • Zpracovávání výkazů INTRASTAT (řádných, opravných, negativních, příležitostných)
 • Podávání výkazů INTRASTAT příslušnému celnímu úřadu

Doklady potřebné k zastupování klienta v celním řízení:

 • Fotokopie ŽL, výpisu z OR
 • Fotokopie Rozhodnutí o přidělení DIČ
 • Plná moc podepsaná statutárním orgánem společnosti
 • Ostatní informace: tel., fax, e-mail, mobil, bankovní spojení, určení kontaktní osoby ve společnosti
© racek 2008. Design by racek and others. All rights reserved.